ใช้เน็ต 200Mbps เลือกเราเตอร์รุ่นไหนดี

ดูริว ไวเลส เราเตอร์